LDSTV ANDROID GROTUVO VALDYMAS DISTANCINIU PULTELIU


Parsisiųsti instrukcijas (PDF failas)


LDSTV ANDROID grotuvas turi 2 valdymo interfeisus, skirtus valdymui su “Klaviatūra / Pele” ar “Distanciniu pulteliu / ‘Touch'”.
Šis aprašymas skirtas interfeisui pritaikytam valdymui su distanciniu pulteliu.
Interfeisą galima pakeisti grotuvo nustatymuose (1 – pasirinkite “NUSTATYMAI”, 2 – pasirinkite “Dist. Pulteliu / ‘Touch'”, 3 – paspauskite mygtuką “UŽDARYTI SU PAKEITIMAIS”:


DĖMESIO! Pakeitus interfeisą, grotuvas persikraus.

Į grotuvo nustatymus patekti galima per MENIU (MENIU atsidaro paspaudus mygtuką ant distancinio pultelio ): PAGRINDINIS MENIU -> Įvairūs… -> Nustatymai.

PASTABA: jei įrenginį, kuriame instaliuotas LDSTV ANDROID grotuvas, galite valdyti pele – į nustatymus galite patekti paspaudę ant grotuvo mygtuko  .


DISTANCINIO PULTELIO MYGTUKAI

LDSTV ANDROID grotuvo valdymui naudojami 7 distancinio pultelio mygtukai:

Papildomi mygtukai (jei distancinis pultelis juos turi):

Navigaciniai mygtukai. Taip pat naudojami laidų prasukimui, rodomo kanalo pakeitimui, kanalų sąrašo parodymui ir t.t.
Pasirinkimo įvykdymo mygtukas
Parodo / paslepia informacinius ekranus (TV PROGRAMA, DABAR RODOMA, ŽYMĖS, PAIEŠKA, NEBAIGTOS ŽIŪRĖTI LAIDOS). Paslepia kanalų sąrašą, grotuvo nustatymus ir kt., jei jie yra matomi
Parodo / paslepia grotuvo MENIU. Paslepia kanalų sąrašą, grotuvo nustatymus ir kt., jei jie yra matomi
Sustabdo / paleidžia rodomą laidą
Naudojami laidų prasukimui
Naudojami kanalo pakeitimui (Pvz.: paspaudus 1 ir po to 2 pasileis 12 kanalas), greitam grotuvo meniu valdymui

INFORMACINIAI EKRANAI

Informaciniai ekranai parodomi / paslepiami spaudžiant distancinio pultelio mygtuką:
Ekranai keičiasi spaudžiant distancinio pultelio mygtukus:

TV PROGRAMA – pagrindinis grotuvo ekranas:

Pasirinkti sąrašą: kanalai, laidos ar dienos
Pasirinkti kanalą, laidą ar dieną
Paleisti:
•kanalų sąraše pasirinktą kanalą tiesiogiai arba paskutinę to kanalo įrašytą laidą;
•laidų sąraše pasirinką laidą;
•dienų sąraše pasirinkto kanalo, pasirinktos dienos, pasirinktą laidą

DABAR RODOMA – tiesiogiai šiuo metu rodomų kanalų / laidų sąrašas:

Pasirinkti kanalą / laidą
Paleisti pasirinktą kanalą / laidą

NEBAIGTOS ŽIŪRĖTI LAIDOS – 50 paskutinių ir nebaigtų žiūrėti laidų sąrašas:

Pasirinkti laidą
Paleisti ir tęsti pasirinktą laidą

PAIEŠKA – laidų paieškos ekranas:

Pasirinkti paieškos laukelį
Pasirinkti laidą paieškos sąraše
Paleisti:
• virtualią klaviatūrą esant paieškos laukelyje;
•paieškos sąraše pasirinką laidą;
•paiešką pasirinkus .

ŽYMĖS:

Pridėti laidą prie sąrašo per MENIU:
PAGRINDINIS MENIU -> Laidos Momento Žymėjimas…Ištrinti laidą iš sąrašo:
Paspausti ir laikyti paspaudus distancinio pultelio mygtuką  3 sekundes.

Pasirinkti laidą
Paleisti pasirinktą laidą

ŽIŪRĖTI KANALĄ TIESIOGIAI

Žiūrėti kanalą tiesiogiai arba paskutinę įrašytą kanalo laidą, jei kanalo dienos programa jau yra pasibaigusi, per informacinį ekraną TV PROGRAMA:

Parodyti / paslėpti informacinius ekranus (TV PROGRAMA, DABAR RODOMA ir t.t.)
Pasirinkti kanalų sąrašą
Pasirinkti kanalą iš sąrašo
Paleisti pasirinktą kanalą

Žiūrėti kanalą tiesiogiai arba paskutinę įrašytą kanalo laidą, jei kanalo dienos programa jau yra pasibaigusi, per MENIU:

Parodyti / paslėpti MENIU
Pasirinkti MENIU punktą
Įvykdyti pasirinktą MENIU punktą
· Tik paleidus grotuvą – PAGRINDINIS MENIU -> Žiūrėti tiesiogiai:
· Žiūrint ankstesnę kanalo laidą – PAGRINDINIS MENIU -> Grojimo valdymas… -> Žiūrėti tiesiogiai:

TIESIOGIAI RODOMŲ IR JAU ĮRAŠYTŲ LAIDŲ ATSUKIMAS, PRASUKIMAS Į PRIEKĮ

Informaciniai ekranai paslepiami spaudžiant distancinio pultelio mygtuką:
PASTABA:valdymas šiais mygtukais veikia kai informaciniai ekranai yra paslėpti PASTABA:valdymas šiais mygtukais veikia visada
arba Atsukti laidą atgal – paspausti ir laikyti paspaudus
arba Prasukti laidą į priekį – paspausti ir laikyti paspaudus
arba Šokti 7 sekundes atgal – trumpai vieną kartą paspausti
 ir  arba  ir  Šokti 1 minutę atgal – trumpai du kartus paspausti
arba Šokti pirmyn 30 sekundžių – trumpai vieną kartą paspausti
 ir  arba  ir  Šokti pirmyn 3 minutes – trumpai du kartus paspausti

Laidas prasukinėti galima ir per MENIU. PAGRINDINIS MENIU -> Grojimo valdymas…


KANALO PAKEITIMAS

Kanalą galima pakeisti per:

· Informacinį ekraną TV PROGRAMA (žiūrėkite į ŽIŪRĖTI KANALĄ TIESIOGIAI);
· Kanalų sąrašą: kanalų sąrašas atsidaro per MENIU (PAGRINDINIS MENIU -> Kanalai) arba 2 kartus paspaudus distancinio pultelio mygtukus arba, kai vaizdas rodomas per visą ekraną (informaciniai ekranai yra paslėpti);
· Distancinio pultelio mygtukais įjungti:

Ankstesnį kanalą pagal kanalų sąrašą
Sekantį kanalą pagal kanalų sąrašą

PASKUTINIŲ, NEBAIGTŲ ŽIŪRĖTI LAIDŲ PERŽIŪRA

Informacinį ekraną NEBAIGTOS ŽIŪRĖTI LAIDOS galima atsidaryti per:
· MENU (PAGRINDINIS MENIU -> Nebaigtos žiūrėti laidos);
· Atsidarius informacinį ekraną TV PROGRAMA arba DABAR RODOMA (mygtukas ) ir keletą kartų paspaudus mygtuką arba.


LAIDŲ PAIEŠKA

Informacinį ekraną LAIDŲ PAIEŠKA galima atsidaryti per:
· MENIU: PAGRINDINIS MENIU -> Programų Gido Valdymas… -> Bendra paieška;
· Atsidarius informacinį ekraną TV PROGRAMA arba DABAR RODOMA (mygtukas ) ir keletą kartų paspaudus mygtuką arba.


LAIDŲ PAIEŠKA PAGAL RODOMĄ LAIDĄ

Ieškoti laidą naudojant žiūrimos laidos pavadinimą galima per MENIU.
PAGRINDINIS MENIU -> Programų Gidų Valdymas -> Rodomos laidos paieška:
Atsidarys paieškos informacinis ekranas su rezultatais:

KANALO GARSO (AUDIO) KALBOS PASIRINKIMAS

Kai kurie kanalai turi daugiau nei vieną garso (audio) kalbą. Ją galima pakeisti per MENIU.
PAGRINDINIS MENIU -> Kanalo Audio Kalba… :